| English Version |ประกาศ
หัวหินมาราธอน ครั้งที่ 3
เลื่อนการจัดงาน เป็นปีหน้า 9 พฤษภาคม 2564


เรียน นักวิ่ง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า หรือ Covid19 ได้กระจ่ายไปทั่วโลก 
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คณะกรรมการจัดงานวิ่ง หัวหินมาราธอน ครั้งที่ 3
จึงขอเลื่อนกำหนดการงานวิ่งในปีนี้ จากวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ไปจัดในปีหน้า วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564
โดยนักวิ่งที่ได้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว สามารถเลือกแนวทางและวิธีการต่างๆ
โปรดเข้าไปเขียนรายละเอียดของท่านภายใน 10 เมษายน 2563
หากเลยกำหนดถือว่าท่านมีความประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

แบบที่ 1. ยืนยันสิทธิการเข้าร่วมการแข่งขัน จากปีนี้เลื่อนไปเป็น 9 พฤษภาคม 2564
โดยคณะกรรมการจัดงาน จะได้มอบ ผ้าบัฟหัวหินมาราธอน (BUFF HUA HIN MARATHON)
มูลค่า 180 บาท ให้กับผู้สมัครที่ยืนยันเข้าร่วมการแข่งขัน

แบบที่ 2.ขอยกเลิกและคืนเงินค่าสมัคร
แบบ 2A. ผู้สมัครชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบ PayPal
ฝ่ายจัดการแข่งขันจะยกเลิกและคืนค่าสมัครกลับคืนไปยังบัญชีบัตรเครดิตของผู้สมัคร ผ่าน PayPal โดยอัตโนมัติ
แบบ 2B. ผู้สมัครชำระเงินด้วยการโอนเงินทางธนาคาร

ผู้สมัครจะได้รับเงินคืนภายใน 6-10 พฤษภาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ
นายสายัณห์ สมดุลยาวาทย์
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
HUA HIN MARATHON
ประกาศ ณ 17 มีนาคม 2563
ผู้สมัครสามารถเลือกแนวทางและวิธีการต่างๆ ได้ที่ลิ้งค์ HUA HIN MARATHON 2021
โปรดเข้าไปเขียนรายละเอียดของท่านภายใน 10 เมษายน 2563
การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขายสินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ
ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เทศบาลเมืองหัวหิน และ ชมรมพิทักษ์หัวหินฯ
ขอเชิญร่วมวิ่งมาราธอนนานาชาติ
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 


หัวหินมาราธอน (ครั้งที่ 3)

HUA HIN MARATHON 2021


วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564

จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ลานหน้าวัดเขาไกรลาศ
อำเภอหัวหิน
, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 


2020 Reservation status search by Passport
ค้นหาสถานะการลงทะเบียนออนไลน์ 2020 ด้วยเลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางRace day You tube 2018

 

Race day YouTube 2019

 ประเภทของการแข่งขัน
MARATHON 42.195 Km.
ปล่อยตัว 03.00 น. Cut Off 7 ชั่วโมง
รับสมัคร 1,200 คน แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุ 18-39 ปี อายุ 18-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  


HALF MARATHON 21.1 Km.
ปล่อยตัว 05.00 น. Cut Off 3.30 ชั่วโมง
รับสมัคร 1,800 คน แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  

MINI MARATHON 10.5 Km.
ปล่อยตัว 05.30 น. Cut Off 2 ชั่วโมง
รับสมัคร 4,000 คน แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50-59 ปี
อายุ 60 ปีขึ้นไป อายุ 60 ปีขึ้นไป

FUN RUN 5 Km.
ปล่อยตัว 05.45 น.
รับสมัคร 800 คน

ชาย-หญิง
OPEN
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ / ไม่มีการแข่งขัน


ถ้วยรางวัล-เสื้อที่ระลึก-เหรียญผู้พิชิต-ประกาศณียบัตร-อื่นๆ​

รายการ 42K 21K 10K 5K
ถ้วยพระราชทานฯ 1ช/1ญ - - -
ถ้วยรางวัล 1-5 1-5 1-5 -
เสื้อวิ่งที่ระลึก
เสื้อ 42K Finisher - - -
เหรียญผู้พิชิต
Timing chips -
Goodie Bag
นวดชีวาศรมหลังแข่ง - -
ประกันอุบัติเหตุ
ประกาศณียบัตร -
อาหาร-เครื่องดื่มค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ประเภท ปกติ ล่าช้า จำนวนรับ
Date วันนี้-31 มีนาคม 1-15 เมษายน  
42K 1,200.- 1,500.- 1,200 คน
21K 800.- 1,000.- 1,800 คน
10K 500.- 600.- 4,000 คน
5K 450.- 500.- 1,000 คน
TOTAL     8,000 คน
*รายการนี้ มีสมัครแบบเลือกส่ง Kerry Express ผู้สมัครต้องจ่ายค่าจัดส่งเพิ่ม 75 บาท/คน และต้องสมัครภายใน 20 มีนาคม 2564 การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง เริ่มส่ง 20-23 เมษายน 2564
*แผนที่เส้นทางวิ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมภายหลัง, สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
*การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้


กติกาการแข่งขัน
1.การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งนานาชาติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
2.ใช้ Timing chip จับการแข่งขัน 42K-21K-10K เวลาเริ่มต้นนับจาก Gun start
3.ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2564 ลบด้วย พ.ศ. เกิด
4.ผู้ได้รับรางวัลต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง / Passport ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ต่อคณะกรรมการ
5.นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
6.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด
7.รายการแข่งขันนี้ ไม่ส่งเสริมสนับสนุนการซื้อขาย BIB ต่อ การนำ BIB ของผู้สมัครอื่นมาร่วมวิ่ง ไม่สามารถแก้ไข-เปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้สมัครได้ นักวิ่งต้องถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
8.เส้นทางวิ่งช่วง 2 กม.สุดท้ายหาดทรายแน่น กึ่งครอสคันทรี่

สถานที่จอดรถสำหรับนักวิ่งอาจมีไม่เพียงพอ มีรถสองแถวบริการในเช้าวันแข่งขัน 9 พ.ค. 2564
วังไกลกังวล-จุดสตาร์ท (เขาตะเกียบ) เวลา 02.00-05.00 น. 20 บาท/คน
โรงแรมที่พักในเมืองมีหลากหลาย มากมาย หากจากจุดสตาร์ทเพียง 10-20 นาที

การเดินทางไปหัวหิน
  รถตู้ กรุงเทพ-หัวหิน  more information
  รถทัวร์ กรุงเทพ-หัวหิน  more information
  รถไฟสายใต้  more information
  เรือเฟอร์รี่ พัทยา-หัวหิน  more information
  เครื่องบิน  more informationกำหนดวัน

รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Timing chips


วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-18.00 น.
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-18.00 น.
ณ สถานที่จัดงาน ลานหน้าวัดเขาไกรลาศ ใกล้เคียงเขาตะเกียบ อ.หัวหิน
โทร. 097-095-8434


ผู้สมัครทุกคน โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หน้าการรับสมัคร Online บนโทรศัพท์มือถือ
หรือ Passport และเลขที่ Order No ไปติดต่อขอรับ หมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน-เสื้อที่ระลึก
ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และอีเมลยืนยันการสมัครของนักวิ่ง


รายการนี้ มีสมัครแบบเลือกส่ง Kerry Express
ผู้สมัครต้องจ่ายค่าจัดส่งเพิ่ม 75 บาท/คน และต้องสมัครภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2564 
การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง
เริ่มส่ง 20-23 เมษายน 2564ข้อควรทราบ ก่อนสมัครวิ่งออนไลน์ กับ JogAndJoy.Run

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่งผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลและเลขที่บัตรประชาชน ของนักวิ่ง มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ ใส่ Username และ Password คลิกเข้าสู่ระบบ เลือกรายการวิ่ง-เลือกระยะทางวิ่ง-เลือดไซต์เสื้อ-เลือกการชำระเงิน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ Username หรือ จดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบ PayPal เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

สอบถามปัญหา-ต้องการคำแนะนำในการสมัคร
โทร.02-721-6009 (09.00-17.00 น.) จันทร์-ศุกร์
อีเมล : cs@jogandjoy.run

 

 - คำยินยอมของผู้สมัครวิ่ง -
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย หรือการบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์อายุตัวเอง ก่อนรับรางวัลต่อผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้
สมัครแล้วไม่สารมารถยกเลิกหรือคืนค่าสมัครไม่ได้


สมัคร Online ผ่านระบบ JogAndJoy.Run

ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 3 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจาก สมัคร หรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ


ลงทะเบียนสมัครวิ่ง
ยืนยันการจ่ายเงิน
ตรวจสอบรายชื่อ


- เปิดรับสมัคร -


นักวิ่งนานาชาติ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว 37 ประเทศ

Australia Belgium Switzerland China
Brazil Bhutan Canada Croatia
Germany Denmark France UK
Hong Kong Israel Japan Myanmar
Ireland Jersey Cambodia New Zealand
Malaysia Netherlands Philippines Singapore
Russia Sweden Switzerland USA
Thailand Taiwan South Africa Indonesia
India Ukraine Vietnam Spain
     
Korea     26-2-2020


การเดินทางไปสถานที่จัดงานด้วยรถสองแถวสายสีเขียว
เช้าวันแข่งขัน 10 พฤษภาคม 2563

เวลา 02.00 - 05.00 น. 
วังไกลกังวล-จุดสตาร์ท (เขาตะเกียบ)
 ค่าโดยสาร 20 บาท/คน


 

BOOKING 680 HOTELS AT HUA HIN
 
 
 


JOG&JOY Business Alliance